• Türkçe
 • 0212 304 39 19
 • info@tupbebekklinigi.com

Menu

Prof. Dr. Bülent Tıraş

Prof. Dr. Bülent Tıraş 1984 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Mecburi hizmetini  Ege Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında Uzmanlık Eğitimini tamamladı.

1989-1990 yılları arasında Londra ‘University of London, Royal Postgraduate Medical School, Hammersmith Hospital’da Tüp Bebek, Endoskopik Cerrahi, Infertelite ve Mikrocerrahi konularında 1 yıl süre ile eğitim gördü.

1995 yılında İsrail Assaf Harofeh Medical Center’da Tüp Bebek ve Mikroinjeksiyon konularında, 2000 yılında ABD’de The Johns Hopkins University Medical School’da “Üreme endokrinolojisi ve Tüp Bebek” konularında eğitim aldı. Yine 2000 yılında ABD/Chattanooga’da “İleri Endoskopik Cerrahi” eğitimi aldı.

1994 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum anabilim dalında Yardımcı doçent olarak göreve başladı. 1997 yılında doçent, 2003 yılında profesörlüğe atandı.

Prof. Dr. M. Bülent Tıraş, halen Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

MESLEKİ KURULUŞLAR ve DERNEKLERDE ŞU ANDA YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLER

İDARİ ve AKADEMİK GÖREVLER

ÜNİVERSİTE DIŞI GÖREVLER

ÇEVİRDİĞİ KİTAPLAR

  1. M.Bülent TIRAŞ :Obstetrik ve Jinekoloji: Çağdaş Tedavi ; Çeviri Editörü : Doç.Dr.Haldun Güner.Atlas Kitapçılık, Sıhhiye, Ankara.Zuspan & Quilligan :Current Therapy in Obstetrics and Gynecology , W.B.Saunders company 1995.
   • Müller Kanalı anomalilerinin Histeroskopik değerlendirilmesi ve tedavisi
   • Ovulasyon İndüksiyonu
   • İntrauterin Araçlar
   • Leiomyoma Uteri
   • Luteal Faz defektleri
   • Erkek infertilitesi:İntrauterin inseminasyon
   • Erkek sterilizasyonu
   • Menopoz
   • Mikrocerrahi olarak epididimal sperm aspirasyonu
   • Oral Kontraseptifler
   • Pelvik İnflamatuvar hastalık
   • Polikistik Over Sendromu (PCOS)
   • Puberte prekoks
   • Premenstrüel sendrom
   • Primer Amenore
   • Sekonder Amenore
   • Seksüel Disfonksiyon
   • Cinsel Temasla Bulaşan Hastalıklar
   • Tirotoksikoz

 1. Bülent TIRAŞ: Tümör Biyolojisi ve immünolojisi; Pratik Jinekolojik Onkoloji, Çeviri Editörü : Prof.Dr.Haldun Güner, İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri, (1997), S.75-115: 
  Berek JS, Hacker NF. Practical Gynecological Oncology.2nd Ed.1994.
 2. Bülent TIRAŞ: Normal ve indüksiyonla oluşturulan ovulasyonun ultrasonografik değerlendirilmesi;Obstetrik ve Jinekolojide Ultrasonografi, Çeviri Editörü : Prof.Dr.Haldun Güner, Ankara:Atlas Kitapçılık, (1997).S.652-672: 
  Callen PW.Ultrasonography in Obstetrics and Gynecology.3rd Ed.1994.
 3. Bülent TIRAŞ:Yüksek riskli gebeliklerde tanı ve tedavi protokolleri .Çeviri Editörü : Prof.Dr.Haldun Güner, Ankara:Atlas Kitapçılık, (1997): 
  Quenan JT. Protocols for high risk pregnancies. 3rd Ed.1996.

  • Rutin Antenatal Laboratuvar Testleri Sh.51-57
  • Gestasyonel Yaşın Değerlendirilmesi Sh.58-63
  • Nöral tüp defektleri için Alfa-fetoprotein taraması Sh.64-67
  • Down sendromu için prenatal tanı yöntemleri Sh.68-74
 4. M. Bülent Tıraş, M. Baran Celtemen :Güncel Obstetrik ve Jinekoloji Tanı ve Tedavi : Yardımcı Üreme Teknikleri – İn Vitro Fertilizasyon ve İlişkili Teknikler ; Çeviri Editörü : Prof. Dr. Bülent Tıraş, Ankara: Güneş Tıp Kitabevleri (2009), S.948 – 953 : 
  Current Obstetrics and Gynecologic Diagnosis and Treatment : Assisted reproductive technologies : in vitro fertilization & related techniques, 10th Ed. 2007